Rabu, 01 Mei 2013

Visi dan Misi TPA Nurul Alim

Landasan Amal
1. “Dan Rasul (Muhammad) berkata, “Ya Rabb-ku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan””. (QS Al-Furqon 25:30)
2. “Maka janganlah engkau (Muhammad) taat kepada orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar”. (QS Al-Furqon 25:52)
3. “Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya”. (HR Bukhori, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi)

Visi
Menjadi lembaga yang berperan untuk membumikan Al-Quran dan ikut serta membentuk masyarakat madani yang berakhlak qurani.

Misi
1. Mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran dengan peserta didik dari segala tingkatan umur.
2. Mengembangkan media pembelajaran Al-Quran dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Menyebarluaskan dan mempermudah akses masyarakat terhadap media pembelajaran Al-Quran.


Bagi anda yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan kami, dapat menyalurkan bantuan dana ke:

Bank BSM Cabang Kalibata, Nomor Rekening : 4337-012-567, atas nama TPA Nurul Alim.

Semoga semua amal ini menjadi pemberat mizan kebaikan kita di hari kiamat dan pahalanya senantiasa tercurah walaupun ruh telah berpisah dari jasad. Amin.